Hakkımızda

Müstakil Halı Yıkamacı İşadamları Derneği (MÜHİAD) web sitesine hoş geldiniz

Tohumlarını, 15Mayıs 2020’de, 11 inanmış gönüllü ve yürekli iş adamının, toprağa attığı MÜHİAD, bugün kocaman bir çınara dönüşmek için yola çıkmıştır. MÜHİAD, kökleri Anadolu’nun Ahilik bilinci ile derinleşen, dalları dünyanın dört bir yanında Erdemli ve Ahlaklı iş yapabilme düşüncesi ile yeşeren bir sivil toplum kuruluşudur. MÜHİAD,kurumsal STK yapısıyla öncülük etmektek için yola çıkmıştır. 

İhmal edilmiş ve ötekileştirilmiş Halı yıkama firmalarını toparlayarak bir çatı altında birleştirmek için yola çıkan MÜHİAD, iş hayatında dar bir zümrenin tekelinde olan statükoyu kırarak Halı Yıkama Firmalarının önünü açmak ve özgüven aşılamak üzere yola çıkmıştır.

MÜHİAD’ı var eden en önemli farklılıklardan birisi de, zihni altyapısıdır. MÜHİAD, günümüzde dayatılan, acımasız insan ve ekonomi anlayışını reddederek, hem erdem ve ahlak gibi değerlere sahip çıkacak, hem de yerelden ulusala iş yaparak başarmanın mümkün olduğunu gösterecektir. Bunu yaparken, piyasalarda olduğu kadar gönüllerde de yer etmeyi dustur edinmiştir.

Gerçek anlamda Müstakil ve Sivil bir oluşum olarak , insanı ilgilendiren tüm alanlarda, tek başına kalsa da, doğruları söylemekten çekinmeyeceğini beyan eder. Sektörü, sadece kar zarar tabloları ve bilançolarla analiz etmeyecektir. Maddi gelişimi önemsemeyecek, ancak başarının tek kriteri olarak da görmeyecektir. Topluma karşı, iş hayatıyla sınırlı olmayan sorumluluklarının farkında olup bunları yerine getirirken de, Erdemli İş Adamının hassasiyetiyle hareket edecektir.